کدام عقلی می گوید کاندیدی که 6 ماه است به جزیره امده درد مرا می داند؟؟


جالب است بدانید امسال در بین ثبت نامی ها برای شواری شهر ابوموسی تعدادی از افراد حضور دارند که حضورشان در جزیره کمتر از یک سال است.

این کاندید ها که خود را جزو اقشار فرهیخته جامعه نیز می دانند با حضور 6 ماهه در جزیره ابوموسی فکر می کنند بتوانند تغییری ایجاد کنند.

که این خود نشان دهنده آن است که هنوز با شرایط ویژه نه ویژه اصلا با شرایط جزیره اشنایی ندارند.

 و تنها هدف گرفتن رای در این بازار شلوغ افکار عمومی است.


اما باید دانست کسی که 6 ماهه است در جزیره حضور دارد حرف مردم را هنوز نشنیده است. آیا شنیده ؟


با حرف های در گوشی همراه باشید