سلام خدمت تمای عزیزانی که این مطلب را می خوانید.


اگر مشکل خاصی پیش نیاید از این پس در ایام انتخابات شواری شهر شهرستان ابوموسی اخبار دست اول آن را از ما جویا باشید.


منتظر خبرهای که هیجا نمی خوانید باشید. مطالب ما مطالبی است که در خبرگزاری شهرستان و گروپ های تلگرام و.. کمتر یافت می شود.


خلاصه در قسمت حرف های در گوشی منتظر مطالب جذابی باشید.


 رمز مطالب ساده است کافی است کمی دقت کنید.


با حرف های در گوشی همراه باشید