مش حسن بیماره تو چند سال گذشته انقدر بد حال ندیده بودمش براش دعا کنید.

مثلا حالا چش شده ؟! سرما خوره :)