سلام خدمت تمامی دوستان گرامی که بنده رو قابل می دونید و مطالب رو می خونید.


این ساحل آرام وبلاگ در این مدت خبر از طوفانی خشمگین می دهد ؟!! شاید هم همچنان آرام بماند؟؟؟


۱۳ آبان سال گذشته مطلبی را آماده انتشار کردم که هم اکنون در پیش نویس ها ذخیره شده است. به علت وجود برخی مشکلات منتشر نشد از جمله  و ... 

حرف آخر را اول می زنم


مطلبی که آن زمان طوفان به پا می کرد الان هم می کند و از این دست مطالب ..  .


باید دید چه می شود اما مطمئنا مطالبی جالبی را شاهد خواهید بود.


مطالبی که بیشتر به فیلم می مانند تا واقعیت.

ماجراهای " منو مشاور " هم از آن ماجراهای جالب است که باید نوشت شود.

امام طوفان و یا ارامش تا چند وقت دیگر بیشتر حکم فرما نیست.


" کمی باید صبور بود "