خداروشکر امروز خوب بود و شبی به کمک چند تا از دوستان یکی از پیچ های

تقلبی اینستاگرام

که برخی از دوستان رو اذیت کرده بود رو بلاک و ریپورت کردیم.


فکر کرده زرنگه.


درسته شاخ نیستم اما برای زدن شاخ دارم