سلام

شاید به ورز کردم.

امتحان دارم

. . .       :)

این یه جمله شاخ از این به بعد چند تا جمله شاخ میزارم.←ﺍﻭﻧــﯽ ﮐﻪ ﺩﻧﺒــﺎﻟﺘـﻪ →→

↓↑ﺭﻓﺘـﮕــﺮﻩ ⇦ﺷــﻬـﺮﺩﺍﺭﯾــﻪ⇨ ↓↑

✘✘ما↭ ﺁﺷــﻐـﺎﻻﺭﻭ↭ ﺗـــﺤـﻮﯾﻞ ﻧــﻤﯿــﮕﺮﯾـﻢ✘✘

هــــOopsـــه