کسی که هرگز ناراحتت نکنه کم گیر میاد.H  "

بعضی ها مثل مواد فروش هستن.
اول تو رو به خودشون عادت میدن و زمانی که بهشون نیاز پیدا کردین از شما پول می خوان.


این شده ماجرای امروز من کلا خیلی از ذست این دوست ناراحت نیستم اما خوب وقتی از کسی ناراحت میشی همیشه یادت می مونه.

شاید خوشحالی ها کم یادت بمونه اما ناراحتی ها همیشه یادت می مونه.


الان ناراحتم ، خیلی ناراحتم خیلی


هر چند موضوع زیاد خاصی نبود اما چیز های برای ادم اهمیت دارن و کسی اون ها رو بی اهمیت بدونه ناراحت میشیم.

من هم به چیزی های اهمیت میدم و وقتی به من گفت حرف های بی ارزش یادم نمی مونه.
 متوجه شدم هر چی تا الان گفتم برای اون بی ارزش بوده.

موندم چرا گوش می داد.

البته الان که رفته مسافرت گفته.

فکر کنم دیگه نمی خواد ببینمش.
کلا زود ناراحت میشم اما خوب این یکی ویژه بود . اما الان ناراحتم.

تتلو خوب میگه
 

خسته از مردم شهر ، خسته از اونکه تو میخوای بشی و من خودشم


خسته ام از این الگوریتم زندگی

خسته از دوست دارم اونم هرطوری که بم بگی

آرومم نمیکنه دیگه هر گلی که بِم بدی

♫♫♫
به من چه هان بگو خودم چه مرگمه

بگو بلند یه مرتبه برو راحتم بذار عوضی

نمیشه اوضاع دیگه بدتر از این

به من چه هان بگو خودم چه مرگمه

بگو بلند یه مرتبه برو راحتم بذار عوضی

نمیشه اوضاع دیگه بدتر از این

♫♫♫کلا یه نفر تا الان منو ناراحت نکرده.


" س " تنها کسی بود که منو ناراحت نکرد،" س " هر جا هستی به یادتم.