" اول گفتم رمز بگذارم چند نفربیشتر نخونن بعد به خودم گفتم چرا وبلاگ ساختم پس "


چند روز پیش با یکی از دوستان صحبت می کردم

گفتم می خوام با فلانی عکس سلفی بگیرم.


یعنی اونم پایه بود، ولی خوب.

به دوستم گفتم

اون پی ام داد چرا که نه

 من گفتم پس در اولین فرصت سلفی رو میگیرم.

بعدش گفت به نظرت عکس رو ازت نمیگیره.

گفتم بگیره.

گفت شاید بگذاره اینستا

گفتم این دیگه نشد.

(معمولا عکس های اینطوری رو چند وقت طول میکشه تا بگذارم)

هیچی گذشت تا امروز  رفتم ببینم آهنگ جدید چی آمده

اولین آهنگی که به چشمم خورد  آهنگی به اسم سلفی منو تو از سعید اسایشه .

هیچی دیگه

بعد به دوستم گفتم ترکید.

آخه چند وقتی میشه اوضاع خیلی جالب شده. خیلی خیلی جالب شده

هیچی دیگه من که این آهنگ رو شنیدم گفتم سلفی منو تو رو عشقه.

حالا باید دید سلفی میگره با هم یا نه.