امروز بعد از برگشتن کمی با یکی از دوستان صحبت کردم و چند نکته به من گوش زد کرد.

نکته هایی که به درد خودم خیلی می خورد.

به من گفت فکر های خطرناکی داری.

منم که کلا فکر نمی کنم.

گفتم مثلا چی

گفت فلان چی.


من الان دارم فکر هامو تغییر می دم.

یکمی راحت تر می خوام زندگی کنم.

ببینم فکر هاش جواب میده یا نه.

؟؟؟؟؟