این مطلب را چند وقت قبل به دلیل رفتن آقای پیروی منش به پست جدید نوشتم و الان خواستم با نوشتن مطلب دیگی یادی از حاجی پیروی کنم.
مرتضی پیروی منش حج نرفته حاجی شد.

انقدر که به فکر جوانان است که خدا می داند همین صبح که صحبت می کردم میگفت ناراحتم
گفت چی شده حاجی جان. گفت این همه سال کار کردیم بچه ها تازه خبرنگاری رو یادگرفتن الان که دیگه حرفه ای شدن مدیر مسولان جدید توجه زیادی نمی کنند.

حق هم داشت سالها تلاش در زمینه رسانه ای و تاسیس اولین خبرگزاری استان هرمزگان (فضای مجازی) کار بسیار بزرگی محسوب میشد.
البته به روی خودش نمی اورد .
انقدر به فکر جوانان و مهربان بود که حاجی صدایش می کردند. آنهم حاجی مهربان و مشتی نه پیر و دست به تسبیح.


حاجی جان هر کجا که هستی امید وارم موفق باشی.
راه اندازی سفارت انگلیس و اجازه فعالیت به رسانه های معاند چراغ سبز ایران به غرب است